• Σας καλύπτουμε ... Απο το 1990 !!

  Αίθουσες – πλάτος 16m

  Στατική Μελέτη

  Πλάτος                           (Α)   16,00 m
  Ύψος πλαϊνών               (C)     3,85 m
  Ύψος οροφής                (D)     6,45 m
  Αέτωμα αποστάσεων   (Β3)     5,00 m
  Κλίση στέγης   18,00 °
  Προφίλ σκελετών 200 x 120 mm
  • 16 m φάρδος – απεριόριστο μήκος

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  Ο σκελετός των αιθουσών αποτελείται από αλουμίνιο και γαλβανισμένα μέρη.
  Συνοδεύονται από στατική μελέτη και περικλείονται από PVC άκαυστου υλικού.

  Το PVC των πλαϊνών μπορεί να αποτελείται από:
  •    PVC αδιαπέραστου φωτός
  •    PVC ημιδιαφανούς υλικού
  •    PVC με παράθυρα / διαφανούς υλικού

  Τεχνικά Δεδομένα
  Acc φορτίο ανέμου : DIN EN 13782
  Ελάχιστο μήκος      : 10,00 μέτρα
  Μέγιστο μήκος        : απεριόριστη απόσταση