• Σας καλύπτουμε ... Απο το 1990 !!

  Αίθουσες – πλάτος 30m

  Στατική Μελέτη

  Πλάτος                            (Α)  30,00 m
  Ύψος πλαϊνών                (C)    3,85 m
  Ύψος οροφής                 (D)    8,75 m
  Αέτωμα αποστάσεων    (Β3)    5,00 m
  Κλίση στέγης  18,00 °
  Προφίλ σκελετών  250 x 120 mm
  • 30 m φάρδος – απεριόριστο μήκος

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  Ο σκελετός των αιθουσών αποτελείται από αλουμίνιο και γαλβανισμένα μέρη.
  Συνοδεύονται από στατική μελέτη και περικλείονται από PVC άκαυστου υλικού.

  Το PVC των πλαϊνών μπορεί να αποτελείται από:
  •    PVC αδιαπέραστου φωτός
  •    PVC ημιδιαφανούς υλικού
  •    PVC με παράθυρα / διαφανούς υλικού

  Τεχνικά Δεδομένα
  Acc φορτίο ανέμου : DIN EN 13782
  Ελάχιστο μήκος      : 25,00 μέτρα
  Μέγιστο μήκος        : απεριόριστη απόσταση